Menu główne

Dzisiaj jest:

Statystyka odwiedzinWSPIERAMY


Ranking Stron Pożarniczych - oddaj swój głos!

PRZEKAŻ 1% PODATKU WIĘCEJ W DZIALE 1% PODATKU

WITAMY SERDECZNIE

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowicach serdecznie witamy wszystkich Państawa na oficjalnej stronie internetowej OSP Gołuchowice.
Mamy nadzieję, że dzięki tej stronie chociaż w jakiejś części uda nam się pokazać z czym spotykają się druhowie strażacy, którzy czynnie uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w życiu codziennym naszej społeczności.
Mamy także nadzieję, że nasza witryna spodoba się Państwu, a wszelkie uwagi i wskazówki proszę kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej.

"Bogu na Chwałę, Ludziom Na Ratunek"

NASZ PATRON


Św. FLORIAN w strażackiej tradycji
Figurki Świętego Floriana można spotkać przed strażackimi remizami i to nie tylko na południu Polski, gdzie jego kult kwitnie od chwili sprowadzenia jego relikwii w 1184 roku do Krakowa przez legata papieskiego Idziego z Modeny. Warto przypomnieć, iż w ikonografii przedstawiony jest on jako rycerz Chrystusowy i patron walki z pożarem. Lecz nie zawsze tak było. We wczesnym średniowieczu Św. Floriana czczono wyłącznie jako męczennika za wiarę chrześcijańską. Najstarszy fresk, który przedstawia postać naszego patrona, pochodzi z XII stulecia i znajduje się w koŚciele koło Salzburga. Jest na nim mężczyzna w podeszłym wieku, w rzymskiej tunice. Wykształcenie obecnego wizerunku patrona strażaków i dodanie mu atrybutów, z jakimi go obecnie spotykamy: naczynia z wodą i palącego się u stóp domu, nastąpiło w XV stuleciu. Szybko tę kult Św. Floriana umocniły powstające na terenie obecnej Bawarii (Niemcy) i Austrii pierwsze formacje strażackie. Warto dodać, iż najstarsza straż w Europie powstała w Berchtesgaden w 1673 roku. A więc odtąd Św. Florian stanął u podstaw strażackiej tradycji. Do tej pory w tych krajach 4 maja lub w pierwszą sobotę tego miesiąca odbywają się w kościołach uroczyste nabożeństwa z udziałem strażaków. W Polsce dopiero w XVI stuleciu s. Florian jawi się z naczyniem z wodę, którą gasi palący się dom, zamek, a a czasami kościół. Ten ostatni wizerunek powstał po ocaleniu z pożaru kościoła na krakowskim Kleparzu, w którym znajdowały się relikwie Świętego. Na polskie strażackie sztandary wizerunek patrona pożarników trafił w połowie XX wieku i też najpierw w Galicji. Często nazywa się strażaków rycerzami Świętego Floriana lub Florianami. Swoje Święto uroczyście obchodzę 4 maja w dzień męczeńskiej Śmierci patrona. W tym dniu odprawiano zawsze msze intencyjne, poświęcano remizy, wręczano strażakom sprzęt i sztandary. Uroczystości te miały szczególny charakter - patriotyczny, zwłaszcza w czasach zaborów, bowiem wizerunek Świętego Floriana strażacy utożsamiali z zakazanym symbolem naszego kraju - orłem. Po odzyskaniu niepodległości strażackie uroczystości zwykle zaszczycali najwyżsi dostojnicy państwowi i kościelni. Tak było na przykład w 1924 roku w Garwolinie, gdzie w strażackiej zbiórce uczestniczył prezydent RP Stanisław Wojciechowski. Po II wojnie Światowej tradycje obchodów Święta 4 maja kontynuowano, pomimo prób wprowadzenia decyzjami administracyjnymi laickiego wzorca tych uroczystości. Wszystko znów jednak wróciło do normy po 1989 roku.
Kim był?
Był żołnierzem i męczennikiem, który poniósł śmierć za wiarę w Chrystusa, a stało się to prawdopodobnie 4 maja 304 roku. Co spowodowało że został patronem strażaków? W 1184 roku Kraków otrzymał relikwie Świętego Floriana. Zbudowano wspaniałą Świątynię na Kleparzu (dzielnica Krakowa). gdzie je umieszczono. W 1528 roku. pożar strawił całą dzielnicę. Ocalał jedynie kościół. Odtąd zaczęto czcią Świętego Floriana jako wybawiciela od ognia. Ze Świętym Florianem związane jest stare przysłowie ludowe: "Kiedy poleje na Świętego Floriana, potrwa jeszcze czas jakiś pogoda zakichana". Godnym naśladowania jest fundowanie przez strażaków wotum wdzięczności - figurek Świętego stawianych w pobliżu strażnic, na placach, przy Świątyniach. Jest to nie tylko Świadectwo wiary, ale wykazanie, że strażacy dbają nie tylko o ratowanie dóbr materialnych, ale również o sprawy duchowe. Niech Święty Florian ma nas w stałej opiece!

Copyright ©2009 OSP Gołuchowice szablony